Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Håndtering og transport af blodprøver taget hos praktiserende læger

Indledning
Ifølge meddelelse fra Praksisafdelingen, Region Syddanmark august 2012, er alle lægepraksis i Sygehus Lillebælt’s optageområde omfattet af en henteordning, hvor ucentrifugerede blodprøver afhentes i hver enkelt praksis 2 gange om dagen. 

Prøvetagning
Prøvetagningsudstyr rekvireres uden beregning på det laboratorium, hvor prøverne sendes hen.

Undtaget herfra er dog sommerfuglekanyler, som praksis selv skal indkøbe. Ved hver levering af prøvetagningsudstyr medsendes en ny bestillingsblanket til brug for næste bestilling.

Prøvetagningsvejledning fremgår af laboratorievejledningen, som findes via link i WebReq eller på www.sygehuslillebaelt.dk/laboratorievejledning. Her oplyses det om prøven kan tages i praksis og i givet fald hvilket prøvetagningsrør, der skal anvendes. Typen af rør fremgår også af etiketten på Prøvetagnings-blanketten.

Bemærk: Det er ikke tilladt at overføre prøvemateriale mellem forskellige typer af blodprøvetagningsrør, da de er præpareret forskelligt af hensyn til de analyser, der skal udføres.
Overføring mellem forskellige prøvetagningsrør kan give anledning til forkerte analyseresultater. Afpipettering af serum/plasma til afpipetteringsrør er den eneste form for overføring af prøvemateriale mellem rør, som kan accepteres.

Alle prøver rekvireres, tages og sendes til det laboratorium den praktiserende læge er knyttet til. Laboratoriet videresender prøver, der skal udføres på eksterne laboratorier. 

Opbevaring efter prøvetagning.
Blodprøver placeres straks efter prøvetagning i termoskab, temperatur 20 - 21oC, max 6 timer

Afhentning
Prøverne tages ud af skabet umiddelbart før afhentning. Prøverne anbringes i hvide flex-racks, som herefter placeres i skumindsatsen i transportkassen.

På toppen af de hvide flex-racks placeres absorberende materiale og posen lukkes med poseklemme, så skumindsats, flex-racks og aborberende materiale er lukket forsvarligt inde. 

Prøvetagningsblanketter medsendes i transportkassen og placeres ovenpå det absorberende materiale inden posen lukkes.

Alternativer
Blodprøver taget efter den rutinemæssige afhentning kan behandles på én af 3 måder:

 1. Prøverne afleveres ubehandlede samme dag

  • Kolding: inden kl. 17.30 hos Biokemi og Immunologi

  • Vejle: inden kl 16 kontakt til telefon 79406642 ved ankomst til sygehuset.

 2. Prøverne forbehandles jfr. nedenstående og sættes i termoskab, hvis afhentning kan ske dagen efter

  • prøver med lilla prop behandles ikke, dog undtaget prøver til P-Parathyrin (PTH)

  • alle andre blodprøver incl. prøver med lilla prop til PTH centrifugeres i udsvingscentrifuge med g-tal 2000 i 10 min. Centrifugering skal foretages på prøvetagningsdagen.

 3. Prøverne forbehandles og sendes med posten

  • prøver med lilla prop behandles ikke, dog undtaget prøver til P-Parathyrin (PTH)

  • alle andre blodprøver incl. prøver med lilla prop til PTH centrifugeres i udsvingscentrifuge med g-tal 2000 i 10 min. Centrifugering skal foretages på prøvetagningsdagen.

  • prøverne afpipetteres i afpipetteringsrør, som er mærket med samme nummer. Etiket fra prøvetagningsblanketten anvendes

  • prøverne lægges i emballage, godkendt til postforsendelse, sammen med prøvetagningsblanketten

  • afsendes med post til Biokemi og Immunologi på prøvetagningsdagen.


Siden er sidst opdateret 28-06-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt