Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Autoimmune antistoffer

NPUkode og navn

60 kDa Ro Protein-IgG;P

NPU18243

beta-2-Glykoprotein 1-IgG;P

NPU16397

beta-2-Glykoprotein 1-IgM;P

NPU16398

Cardiolipin-IgG;P

NPU12020

Cardiolipin-IgM;P

NPU12021

Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P

NPU19947

Deam. gliadin peptid-IgG[DGP];P

NPU28161

DNA (dobbeltstrenget)-IgG;P

NPU16393

DNA topoisomerase1-IgG [Scl70];P

NPU26643

Glomerulær basalmembran-IgG;P

NPU12552

Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-IgG;P

NPU26642

Histon-IgG;P

NPU12559

Major centromere B-IgG;P

NPU26644

Myeloperoxidase-IgG [MPO];P

NPU12036

Proteinase 3-IgG [PR3];P

NPU12573

Ribosomal protein-IgG [Rib P];P

NPU28160

Sjøgren syndrom [SSA]-IgG;P

NPU12564

Sjøgren syndrom [SSB]-IgG;P

NPU12567

Smith-RNP-IgG;P

NPU54272

Smiths-IgG;P

NPU26647

Transglutaminase-IgA [tTG];P

NPU14566

U1 snRNP 70 kDa-IgG;P

NPU26645

U1 snRNP(70 kDa+A+C)-IgG;P

NPU26646


Instruktion for rekvirent
Relevante antigen-specifikke antistoffer bestilles ud fra konkret formodning om autoimmun sygdom.
Se bilag 1 for anbefalede analyser til udredning af autoimmune sygdomme.


Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:           

Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:           

Bringes til laboratoriet


Svartid
Op til 1 uge.
Akut/livsvigtig analyseudførelse af Glomerulær basalmembran-IgG;P, Myeloperoxidase-IgG [MPO];P, Proteinase 3-IgG [PR3];P kan rekvireres af speciallæge i nefrologi efter aftale med KIBA overlæge.

 

Referenceinterval/beslutningsgrænse

60 kDa Ro Protein-IgG;P

<1,0

AI

beta-2-Glykoprotein 1-IgG;P

<20

10E3U/L

beta-2-Glykoprotein 1-IgM;P

<20

10E3U/L

Cardiolipin-IgG;P

<20

10E3U/L

Cardiolipin-IgM;P

<20

10E3U/L

Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P

<3,0

10E3U/L

Deam. gliadin peptid-IgG[DGP];P

<15

10E3U/L

DNA (dobbeltstrenget)-IgG;P

<10

10E3IU/L

DNA topoisomerase1-IgG [Scl70];P

<1,0

AI

Glomerulær basalmembran-IgG;P

<1,0

AI

Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-IgG;P

<1,0

AI

Histon-IgG;P

<1,0

AI

Major centromere B-IgG;P

<1,0

AI

Myeloperoxidase-IgG [MPO];P

<1,0

AI

Proteinase 3-IgG [PR3];P

<1,0

AI

Ribosomal protein-IgG [Rib P];P

<1,0

AI

Sjøgren syndrom [SSA]-IgG;P

<1,0

AI

Sjøgren syndrom [SSB]-IgG;P

<1,0

AI

Smith-RNP-IgG;P

<1,0

AI

Smiths-IgG;P

<1,0

AI

Transglutaminase-IgA [tTG];P

<15

10E3U/L

U1 snRNP 70 kDa-IgG;P

<1,0

AI

U1 snRNP(70 kDa+A+C)-IgG;P

<1,0

AI


AI= Antistofindex


Indikationer
Se under instruktion for rekvirent.


Vurdering
Se bilag 1 for anbefalede analyser til udredning af autoimmune sygdomme samt sensitivitet og positive prædiktive værdier for tentative diagnosegrupper.
 

Vedrørende DNA-Ab og Systemisk Lupus Erythematosis (SLE):
Positivt fund har stor diagnostisk sikkerhed (PV pos.= 90%) ved SLE, men DNA-Ab kan også ses ved "lupoid hepatitis" og svagt positive værdier kan ses ved forskellige kroniske inflammatoriske rheumatiske sygdomme. Testen er dog kun positiv hos ca. 70% af patienter med SLE (sensitivitet 70%), hurtigt stigende værdier hos disse patienter tyder på indsættende sygdomsforværring. Under remission kan værdierne være normale. Ved særlig høj sygdomsaktivitet kan DNA-Ab forbruges (de bindes i immunkomplekser) og koncentration dermed være lav eller normal. P-C3d vil være høj, 60-100 arb.enh./L.
 

Vedrørende Cardiolipin-Ab og Beta-2-Glykoprotein 1-Ab:
Recidiverende arterielle og/eller venøse tromboser, trombocytopeni og gentagne aborter med formodning om Anti-Phospholipid Syndrom (APS), samt ved diagnosen SLE til forebyggelse af tromboembolier. Anti-Phospholipid Syndrom kan optræde uden en tilgrundliggende sygdom (primær APS) eller sekundært til autoimmunsygdomme, specielt Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). I normalbefolkningen er 3 – 10 % positive uden sygdom. Patienter med recidiverende tromboembolier bør tillige undersøges for Lupusantikoagulans. Det anbefales ved et positivt resultat at gentage testen efter 12 uger, da et positivt resultat skal vedvare i mindst 12 uger, for at det sikkert kan siges, at patienten har APS. 
Ref. Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS).
 

Vedrørende CCP-Ab ved RA:
Er måleresultatet ≥3,0 10E3U/L har den undersøgte med stor sandsynlighed reumatoid artrit (PPV 97%) Analysen kan være positiv i flere år før sygdomsudvikling. Positiv CCP-Ab bør straks medføre henvisning til reumatolog.
 

Vedrørende MPO-Ab, PR3-Ab og GBM-Ab:
MPO-Ab og PR3-Ab: Analyserne anvendes ved diagnostisering af sygdomme forårsaget af øget niveau af anti-neutrofilocyt cytoplasma antistoffer (ANCA). Bruges ved mistanke om polyangiitis, nekrotiserende glomerulonefrit, autoimmun hepatitis, Wegeners granulomatose. Udredning bør foretages af speciallæge. I de sjældne tilfælde, hvor patienter med vaskulitis er negative både for MPO-Ab og for PR3-Ab kan specifikke analyser for antistoffer rettet mod Leukocyt Elastase IgG (anti-EL), Laktoferrin IgG (anti-LF), Glomerulus Basalmembran IgG (anti-GBM) og mod Bactericidal/permeability increasing protein IgG (anti-BPI) være relevante. GBM-Ab bruges ved mistanke om Goodpasture’s syndrom, andet hæmoragisk renopulmonalt syndrom eller påvist glomerulonephritis. Udredning bør foretages af speciallæge.
Hos patienter med akut hæmoragisk renopulmonalt syndrom tilrådes initialt hasteundersøgelse for GBM-Ab, MPO-Ab og PR3-Ab. Ca. 30 % GBM-Ab positive patienter har glomerulonephritis.
 

Vedrørende coeliaki:
Analysen for Transglutaminase IgA er tilstrækkelig til at finde patienter med coeliaki og samtidig finde IgA deficiente patienter. Hvis bestemmelsen tyder på IgA deficiens, udføres Deam. gliadin peptid IgG automatisk. Hos børn under 2 år suppleres med Deam. gliadin peptid IgG, da de ofte ikke responderer med transglutaminase IgA.
 

Kliniske retningslinjer
Analyserne er til diagnostisk brug, ikke monitorering.


Variation på analyseresultater

Navn

Usikkerhed på analyseresultat (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet (95% konfidensinterval)

Resultatet skal være ændret med x % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

60 kDa Ro Protein-IgG;P

±22%

±20%

39%

beta-2-Glykoprotein 1-IgG;P

±21%

±14%

34%

beta-2-Glykoprotein 1-IgM;P

±21%

±14%

34%

Cardiolipin-IgG;P

±21%

±14%

34%

Cardiolipin-IgM;P

±22%

±14%

34%

Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P

±20%

±14%

29%

Deam. gliadin peptid-IgG[DGP];P

±19%

±14%

29%

DNA (dobbeltstrenget)-IgG;P

±22%

±10%

31%

DNA topoisomerase1-IgG [Scl70];P

±22%

±20%

39%

Glomerulær basalmembran-IgG;P

±22%

 ±20%

39%

Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-IgG;P

±22%

±20%

39%

Histon-IgG;P

±23%

±20%

39%

Major centromere B-IgG;P

±24%

±20%

39%

Myeloperoxidase-IgG [MPO];P

±24%

±20%

39%

Proteinase 3-IgG [PR3];P

±23%

±20%

39%

Ribosomal protein-IgG [Rib P];P

±23%

±20%

39%

Sjøgren syndrom [SSA]-IgG;P

±27%

±20%

39%

Sjøgren syndrom [SSB]-IgG;P

±23%

±20%

39%

Smith-RNP-IgG;P

±22%

±20%

39%

Smiths-IgG;P

±22%

±20%

39%

Transglutaminase-IgA [tTG];P

±19%

±38% *

29%

U1 snRNP 70 kDa-IgG;P

±22%

±20%

39%

U1 snRNP(70 kDa+A+C)-IgG;P

±23%

±20%

39%


* Ref. Clinica Chimica Acta 421 (2013) 12-16


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 48 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 48 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned


Mindste prøvemængde (serum): 200 µl
   

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. For andre alternativer kan laboratoriet kontaktes. 
Yderligere information
 


Siden er sidst opdateret 02-07-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt